Odvoz odpadu Královéhradecký kraj

Specializujeme se na odvoz odpadu, odvoz sutě a dalších jiných odpadů přistavenými kontejnery od právnických i fyzických osob. Odpad odvážíme ze staveb, skladů i domácností občanů. Zajišťujeme likvidaci černých skládek. Provádíme vyklízení bytů, sklepů, půd, skladů a skladových areálů. Provádíme demoliční práce malého rozsahu a úklidové práce. Odpady třídíme.

Nakládání s odpady provádíme v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a jinou platnou legislativou.

K odvozu odpadů používáme speciální kontejnerové vozy IVECO s kontejnery různých objemů a nosností.

Naše kontejnery o objemech 3 až 15 m³ – velkokapacitní kontejnery přistavíme na Vámi určené místo, kde si je můžete naložit vlastními prostředky, nebo Vám nakládku zajistíme naší technikou, nebo lidmi za smluvenou cenu.

Mějte Vaše odpady pod kontrolou.

Odvážíme a likvidujeme hlavně tyto odpady:

Obecně známe jako:
Stavební suť včetně střešních krytin, betony, výkopovou zeminu, sádrokarton, obaly, krabice plechovky, igelit, lino, papír, okna, dveře, sklo, dřevo, polystyren, nábytek, koberce, textil, elektrozařízen, železo, větve, stromy, list, gumu, pneumatiky…

Dle katalogu odpadů tyto odpady:

Odpady ze zemědělství a zahradnictví

020103 Bio odpad – odpad z rostlinných pletiv

Odpadní obaly

150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150106 Směsné obaly
160214 Vyřazené zařízen…

Stavební a demoliční odpady

170101 Beton
170102 Cihla
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi,nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a keramických výrobků...
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet
170302 Asfaltové směsi bez obsahu dehtu
170405 Železo ocel
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina
170604 Izolační stavební materiály
170605 Stavební materiály obsahující azbest
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady

Komunální odpady

200101 Papír a lepenka
200102 Sklo
200136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení…
200138 Dřevo
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200202 Zemina a kameny
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
200302 Odpad z tržišť
200303 Uliční smetky
200307 Objemný odpad

Kontejner o objemu 3 m³
 
Kontejner o objemu 4 m³
 
Kontejner o objemu 6 m³
 
Kontejner o objemu 9 m³
 
Kontejner o objemu 12 m³
Odvoz odpadu
Královéhradecký kraj
Co je odpad Kontejnery Ceníky Doprava Vozový park